Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS privatlivspolitik

Kunder og samarbejdspartner

Persondataforordningen i h.t. GDPR (EU 2016/679)
Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS behandler og arkiverer kun almindelige persondata og kun hvis disse data har et formål i forbindelse med en handel, en forespørgsel eller rådgivning.

Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS hverken behandler eller arkiverer personfølsomme data i den særlige kategori.
Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS arkiverer almindelige persondata i 5 år, hvorefter de bliver slettet.
Persondata, som ikke længere bruges, slettes. Persondata, som ikke er korrekte, bliver rettet.

Alle har ret til at få oplyst hvilke personlige data Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS har arkiveret.
Alle har også ret til at få rettet sine persondata og endda få egne persondata slettet hos Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS, medmindre det strider imod Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS legitime interesse eller retslige forpligtelse i henhold til EU 2016/679 artikel 6.

Alle har ret til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk, såfremt Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS ikke lever op til sin oplysningspligt indenfor 30 dage.

De persondata, som vi har registreret er:

  • Privatadresse/Firmaadresse
  • E-mail
  • Navn
  • Mobiltelefonnummer
  • Arbejdstelefonnummer

Kunder - Persondatalov

Som led i indgåelsen af en aftale om aftalt arbejde behandler Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne sende dig løbende mails, kontakte dig ved spørgsmål og for at kunne fakturere dig.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder eller rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. Vi kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Lundgaard Tømrer-snedkerfirma ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål?

kontakt os